Kielce, 02.01.2020

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu:

Wdrożenie Standardu Usług Szkoleniowo-Rozwojowych SUS 2.0 w zakresie zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych

Zakres:

– Analiza przedsiębiorstwa (zakres działalności, dokumenty organizacyjne)

– Opracowanie dokumentacji systemowej zgodnie ze standardem (arkusz samooceny, mapa procesów, procedury systemowe, procedury procesowe, procedury wspomagające, instrukcje)

– Opracowanie wzorów dokumentów (formularze niezbędne do sprawnego zarządzania organizacją oraz tworzenia zapisów standardu)

– Monitoring wprowadzania dokumentacji w organizacji

– Audyt przedcertyfikacyjny oraz przegląd zarządzania (ewentualnie wprowadzanie działań korygujących /naprawczych)

– Audyt certyfikujący

Efekty usługi:

– Dokumentacja systemowa

– Wyniki audytu przedcertyfikującego

– Uzyskanie certyfikatu Standardu SUS 2.0

Oferty należy przygotować  na dołączonym  Formularzu i przesłać do dnia 10.01.2020 do godziny 9.00 (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@businesshorizon.eu

Dokumenty:

Zapytanie 1_01_2020

Formularz ofertowy

 

Kielce, 02.01.2020

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  dotyczącym wykonania standardowej usługi doradczej z zakresu:

Wsparcie doradcze w zakresie opracowania strategii marketingowej dla marki Business Lantern Office

Zakres:
– analiza rynku i grupy docelowej
– analiza konkurencji
– określenie charakteru marki
– identyfikacja wizualna
– strategia pozycjonowania marki
– określenie kampanii dla różnych segmentów docelowych
– wdrożenie księgi znaku

Efekty usługi:
– Strategia marketingowa
– Księga znaku

Oferty należy przygotować  na dołączonym  Formularzu i przesłać do dnia 10.01.2020 do godziny 9.00 (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@businesshorizon.eu

Dokumenty:

Zapytanie 2_01_2020

Formularz ofertowy

Kielce, 02.01.2020

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym  dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu:

Wsparcie doradcze w zakresie opracowania informatycznego systemu zarządzania świadczeniem usług w  centrum coworkingowo-eventowym

Zakres:
– Przygotowanie projektu funkcjonalnego dla modułu B2B – CRM
– Opracowanie modułu oprogramowania systemu zarządzania treścią – CMS
– Opracowanie modułu rezerwacji oraz zarządzania powierzchnią w czasie rzeczywistym
– Opracowanie modułu inteligentnego monitoringu, z uwzględnieniem indywidualnej rejestracji wejść i wyjść
– Opracowanie zautomatyzowanego modułu kontroli środowiskowej
– Opracowanie modelu 3D powierzchni
– Stworzenie aplikacji mobilnej obsługującej powyższe moduły
– Dostawa sprzętu (5 stanowisk komputerowych, system kontroli dostępu – [5 zamków głównych i 20 wewnętrznych, 100 kart dostępu, 2 tablety kontrolne], system inteligentnego monitoringu 8 kamer + kamera 360, system kontroli środowiskowej)

Efekty usługi:
– Wdrożony system informatyczny (dokumentacja powdrożeniowa)
– Dostarczony sprzęt

Oferty należy przygotować  na dołączonym  Formularzu i przesłać do dnia 10.01.2020 do godziny 9.00 (skan podpisanej oferty) na adres e-mail: biuro@businesshorizon.eu

Dokumenty:

Zapytanie 3_01_2020

Formularz ofertowy

Skip to content