Deklaracja dostępności

Business Horizon

tło

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Business Horizon Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej wzorując się na ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Pomimo, że ustawa obecnie nie dotyczy firm prywatnych postanowiliśmy wyjść na przeciw Państwu. Oświadczenie ma zastosowanie do businesshorizon.eu

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-04 Data ostatniej istotnej aktualizacji 2022-10-31  

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna w 90 procentach z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono 2022-10-28 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez firmę Business Horizon, oraz Specjalistę do spraw Dostępności

Skróty Klawiaturowe

Na stronie businesshorizon.eu można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Adamem Żarskim poprzez adres e-mail: a.zarski@horyzontybiznesu.pl lub telefonicznie dzwoniąc na numer +48 720 802 087. Kontaktując się proszę podaj nam takie informacje jak:
  • Swoje imię i nazwisko.
  • Swoje dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu).
  • Dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść (najlepiej skopiuj adres z paska adresu w Twojej przeglądarce internetowej).
  • Opis na czym polega problem i jakiś sposób jego rozwiązanie byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeśli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. Również podamy nowy termin do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informację w alternatywny sposób. Nowy termin nie będzie dłuższy jednak niż 2 miesiące. Jeśli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Dostępność architektoniczna

Nasza siedziba mieści się w Kielcach przy ulicy 1 maja 191. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Nawierzchnia prowadząca do wejść jest utwardzona wraz z przestrzenią manewrową przed i po wejściu. Po wejściu przez główne wejście znajduje się winda pozwalająca dostać się na każde z 5 kondygnacji. Recepcja znajduje się zaraz za windą za schodami. W budynku na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach. Przy budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane odpowiednią tabliczką. Do budynku można wejść wraz z psem asystującym i swobodnie poruszać się wraz z czworonogiem. Budynek nie został wyposażony w pętlę indukcyjną. W recepcji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Obecnie nie posiadamy własnej aplikacji mobilnej.
Skip to content