Szkolenie budowanie zespołu

Szkolenie: Budowanie zespołu

Data i godziny: 03.04.2023r.; 08:00-14:30

Dostawca usług: Business Horizon Sp. z o.o.

Miejsce usługi: Kielce

Dostępność: Usługa otwarta

Forma świadczenia: stacjonarna

Rodzaj usługi: szkoleniowa

Kategoria/Podkategoria: Biznes/Zarządzanie zasobami ludzkimi

Grupa docelowa:

Właściciele firm/kierownicy/pracownicy przeznaczeni do awansu/członkowie zespołów zaplanowanych do powiększenia.

Minimalna ilość uczestników: 1

Maksymalna ilość uczestników: 8

Liczba godzin usługi: 8 (godzina wykładowa to 45 min)

Cena: 1000 zł – 2500 zł

Cel usługi:

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat zagadnień związanych z etapami powstawania zespołów, teorią ról, przepływem informacji i współpracą w zespole.

Zdobyta wiedza i umiejętności zwiększą efektywność osobistą uczestników co przełoży się na wzrost

efektywności/skuteczności ich pracy. Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z tworzeniem i rozwijaniem efektywnych grup, a także ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w zespole.

Efekty usługi:

Efektem usługi będzie umiejętność stworzenia efektywnego zespołu, budowania relacji, sprawna komunikacja, obrona przed manipulacją, umiejętność wywierania wpływu.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

Uczestnik na początku szkolenia wypełnia pre-test w celu zweryfikowania poziomu jego wiedzy we wskazanej usłudze. Pod koniec szkolenia wypełnia post-test, dzięki czemu można ocenić podniesienie przez niego kwalifikacji po zakończeniu usługi.

Walidacja usługi odbędzie się poprzez arkusz ankiety ewaluacyjnej przekazywanej uczestnikowi w ostatnim dniu szkolenia.

Ramowy program usługi

  • Etapy powstawania zespołów, teoria ról pełnionych w zespole.
  • Autodiagnoza własnej roli i współdziałanie w zespole.
  • Lejek komunikacyjny, rzetelne przekazywanie informacji zwrotnej. 
  • Style komunikacji, mowa ciała.
  • Rozpoznawanie i obrona przed manipulacją.
  • Sztuka argumentowania i wywierania wpływu.
  • Warsztat praktyczny: odgrywanie ról, burza mózgów.

Harmonogram:

TematDataGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Pre-test, etapy powstawania zespołów, teoria ról pełnionych w zespole.03-04-202308:0008:451
Autodiagnoza własnej roli i współdziałanie w zespole.03-04-202308:4509:301
Lejek komunikacyjny, rzetelne przekazywanie informacji zwrotnej.03-04-202309:3010:151
Przerwa03-04-202310:1510:30 
Style komunikacji, mowa ciała.03-04-202310:3011:151
Rozpoznawanie i obrona przed manipulacją.03-04-202311:1512:001
Przerwa03-04-202312:0012:15 
Sztuka argumentowania i wywierania wpływu.03-04-202312:1513:001
Warsztat praktyczny: odgrywanie ról, burza mózgów, post-test.03-04-202313:0014:302

Szkoleniowiec:

Michał Jarosz – absolwent Wyższej Szkoły Umiejętności, od 2011r. aktywny przedsiębiorca dzięki czemu znana jest mu nie tylko teoria, ale również praktyka. Doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi zyskał m. in. dzięki stanowisku Dyrektora sprzedaży w spółce oraz budowaniu i nadzorowaniu zespołów sprzedażowych w międzynarodowej firmie Nature’s Sunshine. Poza pracą pasjonuje się psychologią sukcesu i zdrowym odżywianiem. Jest uczestnikiem międzynarodowych konferencji i webinarów takich twórców, jak Brian Tracy czy Nick Vujicić.

Informacje dodatkowe:

Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat.

Skip to content